Akce školy

Tak jako každý rok proběhlo pasování našich předškoláků na školáky. Letos jsme děti pasovali na zahradě fary a bohužel bez účasti rodičů. Pasování je pro děti velkou událostí, protože se z nich oficiálně stávají školáci. Pro děti jsme připravili plno dárků, šerpy s nápisem „Už budu prvňáček“ a byly...
„Kdo bude často číst, bude hodně znát!“ Své první školní vysvědčení převzalo šest prvňáčků – Helenka, Eliška, Petruška, Petřík, Oskárek a Míša. Součástí této slavnostní události bylo i pasování čtenářů. Během ceremoniálu museli noví prvňáčci prokázat čtenářskou zdatnost malou ukázkou. Všichni...
Knihy máme rádi a rádi čteme. Proto bylo hezké, že jsme v pátek 12. 6. 2020 mohli v naší 3. třídě složené z žáků třetího a čtvrtého ročníku přivítat paní Mgr. Elišku Zikovou.....paní Mgr. Elišku Zikovou, která pracuje v litobratřické knihovně. Přijela nám předat zajímavé informace z oboru...
Obec Troskotovice se rozrostla o pět nových občanů. První březnový den tedy byli slavnostně přivítáni do života obce. Nedílnou součástí Vítání občánků je vystoupení žáků naší školy. Dětem i jejich rodičům a blízkým přednesli pásmo básní, nechyběla ani hra na flétnu v podání Anežky Dovrtělové....
V polovině února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Vybraní žáci jeli poslední únorový pátek reprezentovat naši školu na ZŠ ve Vlasaticích. Kromě žáků vlasatické školy soutěžili i žáci ze ZŠ Loděnice. Z důvodu nemoci nás jelo soutěžit pouze sedm. Novinkami letošního roku bylo...
Jedna koule maličká, druhá trochu větší, třetí koule veliká, na sebe se věší….   Medvídě se doma ptalo: „Čímpak je to, čím? Rádo bych se nahlas smálo, jenže neumím…“   … a tak začalo školní kolo recitační soutěže. Aby byla soutěž spravedlivá, byli žáci rozděleni do tří kategorií.  1....
Stejně jako každý rok, tak i letos úspěšně proběhlo Setkání se seniory v kulturním domě, které se uskutečnilo v pátek 7. února 2020. Nejen žáci ze základní školy, ale i děti z mateřské školy si pro naše seniory připravili kulturní program, který se skládal z básní, písní, tanečku a hry na zobcovou...
V úterý 28. 1. 2020 jsme přivítali soupeřské týmy ze základní školy Jiřice u Miroslavi. Opět po roce proběhl florbalový turnaj, kde si jednotlivá družstva změřily síly, hbitost a postřeh. Žáci obou škol byli rozděleni do 5 družstev, jejichž názvy si sami vymysleli. Za naši školu soutěžila tato...
V pátek 17.1.2020 proběhl projektový den na téma „Jak se chránit v nebezpečných situacích“. Za tímto účelem k nám do školy zavítala lektorka programů primární prevence Mgr. Iva Lukášová ze společnosti Etické dílny. Celý projekt byl zaměřen především na setkání s cizími lidmi,...
Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí…… a s nimi již tradiční a oblíbené vánoční dílničky pro rodiče a děti, které se uskutečnily dne 19. prosince 2019. Zpříjemnit si předvánoční atmosféru a zkrátit čekání a těšení se na „Ježíška“ měly možnost děti se svými rodiči v prostorách vánočně...
1 | 2 >>

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi
ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100
troskotovice_160@seznam.cz