Dětská skupina Troskotovice

                                                                                                

  Dětská skupina Troskotovice

 
Cz.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008355
 
Výše dotace: 2 594 822,40 Kč
 
Realizace projektu: 1.5.2018 - 30.6.2020
 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (10%).
 
Cílem projektu je vznik nové dětské skupiny v městysi Troskotovice.
 
 
 

Dětská skupina

02.09.2019 18:03
Úplata za umístění dítěte v Dětské skupině Troskotovice se hradí ve dvou splátkách bezhotovostním převodem na účet školy 86-4505790237/0100 pod variabilním symbolem 121920. za 1. pololetí ve výši 1 250 Kč - uhradit do 20.10.2019 za 2. pololetí ve výši 1 250 Kč - uhradit do 20.2.2020
27.08.2018 21:59
  Provozní řád Dětské skupiny Troskotovice Poskytovatel ZŠ a MŠ Troskotovice Troskotovice 160 Jiřice u Miroslavi 67178 IČO: 71011285 Číslo účtu: 86-4505790237/0100 Zastoupený: Mgr. Gabrielou Vašíčkovou Telefon: 515 332 522  E-mail: troskotovice_160@seznam.cz Web:...
27.08.2018 21:45
      Plán výchovy a péče V dětské skupině Troskotovice poskytujeme dětem výchovnou péči, zaměřenou na rozvoj jejich schopností, dovedností a vědomostí, kulturních a hygienických návyků přiměřených věku, vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním...

Fotogalerie: Dětská skupina

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi
ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100
troskotovice_160@seznam.cz