Vítejte na stránkách mateřské školy Troskotovice.

Naše školka vzdělává děti ve věku od 2 do 7 let a to podle vzdělávacího programu: Ať jsou ti tři nebo pět, objevíme spolu svět!

Mateřská škola je dvoutřídní. První třída, sídlící v budově ZŠ má kapacitu 28 dětí. Druhá třída s kapacitou 15 dětí, je nově zrekonstruovaná a sídlí v budově fary, naproti školy. V obou třídách děti vzdělávají kvalifikované učitelky.

Mateřská škola se snaží obsáhnout všechny složky vzdělávání, které sahají přes všechny výchovy. K naplnění všech cílů využívá mimo jiné školní tělocvičnu a školní zahradu s pískovištěm a prolézačkami.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16:30 hodin.

Každoročně pořádáme společně s rodiči různé akce, jako je drakiáda, Halloween a další. S dětmi si rády hrajeme, učíme se spoustu básniček a písniček a připravujeme se na školu. Aktivně se také účastníme různých veřejných vystoupení a besídek. 

Snažíme se, aby se děti naučily dodržovat pravidla, která spoluvytváří s učitelkou, aby se naučily žít a hrát si s vrstevníky, být tolerantní a ohleduplné, naučily se řešit konflikty, ale hlavně, aby se u nás cítily šťastné a spokojené.

 

Mateřská škola

V níže přiloženém dokumentu naleznete seznam aktivit, kterými si Vy a Vaše děti můžete zpříjemnit současnou pandemickou situaci. Naleznete tu seznam pořadů pro dětí, odkazy na webové stránky s činnostmi pro předškolní vzdělávání a výpis aktuálních dětských časopisů.

seznam aktivit pro děti MŠ (1).docx (15135)

 

 

V letošním školním roce se děti zúčastní projektu Pohyb do MŠ každý den!

Bližší informace naleznete na www.lokomoce.cz/projekt-ms.html

 

Úplata za vzdělávání byla stanovena na 200 Kč měsíčně při celodenní docházce a 150 Kč měsíčně při polodenní docházce. 

Nově vybíráme úplatu za předškolní vzdělávání pololetně bezhotovostním převodem na účet č. 86-4505790237/0100 pod variabilním symbolem 341920.

  

1. pololetí............................1 000 Kč / 750 Kč - úhrada do 20.10.2019

2. pololetí............................1 000 Kč / 750 Kč - úhrada do 20.2.2020

 

Děti, které ve školním roce 2019 – 2020 dovrší 6 let, jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny.

 

Od 1.9.2017 vchází v platnost povinné plnění školní docházky již v posledním roce docházky do mateřské školy. O co vlastně jde? Týká se to pouze dětí v posledním roce před nástupem do školy a dětí s odkladem školní docházky. Tyto děti si plní docházku nejméně 4 hodiny denně (zpravidla 8 - 12.hod). V případě nepřítomnosti, musí být dítě řádně omluveno nejpozději do tří dnů.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi
ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100
troskotovice_160@seznam.cz