Školní družina

Provoz školní družiny je ráno od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 12:00 do 15:30 hodin v budově ZŠ.

Poplatek za školní družinu činí 100 Kč měsíčně. Nově vybíráme platbu pololetně bezhotovostním převodem na účet č. 86-4505790237/0100 pod variabilním symbolem 561920.

1. pololetí.................500 Kč - Uhraďte prosím nejpozději do 20.10.2019

2. pololetí.................500 Kč - Uhraďte prosím nejpozději do 20.2.2020

 

Školní družina je typem zájmového vzdělávání a mezi její cíle patří naplňování obecných cílů vzdělávání prostředky dané specifičností její povahy.

Jedná se zejména o:

·         rozvoj žáka, jeho učení a poznávání

·         pochopení základů hodnot, na nichž je postavena naše společnost

·         získávání samostatnosti a sebevědomí k tomu, aby se žák mohl projevovat jako svébytná osobnost působící na své okolí

Mezi cíle školní družiny patří vést žáky ke smysluplnému trávení volného času, umožnění relaxační činnosti a přípravy na vyučování.

Kapacita školní družiny je 25 žáků.

 

Obsah vzdělávání

Činnost školní družiny je realizována prostřednictvím konkrétních činností. Jsou to činnosti:

1.     pravidelné

2.     průběžné

3.     příležitostné

4.     spontánní

Mezi prostředky školní družiny patří zejména hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky.

Strategií výchovné práce je respektování požadavků pedagogiky volného času, což je požadavek pedagogického ovlivňování volného času, dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti i citovosti a prostoru k seberealizaci.

Program činností

V harmonogramu školní družiny lze najít:

·         relaxační činnost

·         výtvarné a pracovní činnosti

·         sportovní činnosti

·         trávení času v přírodě

·         stolní a společenské hry

·         sociální, psychologické a didaktické hry

·         činnost pro rozvoj komunikace

·         práci s počítačem a internetem

·         přípravu na vyučování

·         spontánní činnosti

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi
ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100
troskotovice_160@seznam.cz